RPVOK

Kontaktní hry na semináři RCAPA RPVOK

Kontaktní hry na semináři RCAPA RPVOK

RPVOK

26. 10. 2023


Kreativně prožitkový seminář na němž byly prezentovány kontaktní hry, jejich modifikace a aplikace ve školních i mimoškolních inkluzivních pohybových aktivitách proběhl 24.11.2023 v Centru rozvoje pohybové gramotnosti na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci.

Odborný lektor Mgr. Tomáš Vyhlídal, akademický pracovník z Katedry APA na FTK UP v Olomouci představil kontaktní hry jako vhodný prostředek rozvoje socializace, kondičních schopností, taktického myšlení a pozitivního emočního ladění. Hry všeobecně jsou nedílnou součástí pohybových aktivit a vhodným prostředkem k utváření sociálního prostředí třídy, školy. Rovněž účastníci představili kontaktní hry a jejich modifikace, které aplikují v jednotkách pohybových aktivit.

Seminář byl velmi zdařilý, plný pozitivního emočního ladění, kreativity a prožitků, které hry sebou přinášejí.

Fotografie z akce naleznete v naší RCAPA RPVOK fotogalerii.


Za RCPA RPVOK

Odborný metodik APA RPVOK