RPVOK

Kontaktní úpolové hry a kondiční cvičení na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Kontaktní úpolové hry a kondiční cvičení na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

RPVOK

22. 11. 2023

V Pondělí 20.11.2023 proběhl na SPŠ Přerov Havlíčkova 2, seminář RCAPA RPVOK na téma Kontaktní, úpolové hry a kondiční cvičení. Lektoři Mgr. Tomáš Neradil, pedagog tělesné výchovy SPŠ a PhDr. Martin Lajza odborný metodik APA seznámili účastníky s vhodnými formami úpolových her, cvičení aplikovatelných ve školní tělesné výchově školních i mimoškolních pohybových aktivitách. Tyto hry a cvičení jsou vhodná pro všestranný rozvoj osobnosti účastníků, je zde rozvíjeno taktické myšlení, fyzická kondice, prostorová orientace a stránka sociální, dochází k tělesnému kontaktu se soupeřem. 

Dané prvky je vhodné zařazovat v jednotkách školní tělesné výchovy, jsou nedílnou složkou při rozvoji silových,  obratnostních a kondičních schopností žáků. Seminář, kdy se setkali pedagogičtí pracovníci Přerovska se žáky SPŠ Havlíčkova, proběhl v příjemné pracovní atmosféře. Tímto seminářem se rovněž na škole uzavřely aktivity v rámci realizace projektu RPVOK.


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA