RPVOK

„Kontaktní, upolové hry a základy sebeobrany, jejich aplikace ve školním vzdělávání“

„Kontaktní, upolové hry a základy sebeobrany, jejich aplikace ve školním vzdělávání“

RPVOK

29. 11. 2023

23.11.2023 na SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc proběhl seminář RCAPA RPVOK a uzavřel realizaci seminářů, projektu. Odborný lektor plk., Mgr. Jan Grmolenský, Policie ČR se věnoval kontaktním úpolovým hrám, které jsou nedílnou součástí rozvoje pohybové gramotnosti, socializace žáků a upevňují jejich postavení ve skupině, třídě. 

Kontaktní a úpolové hry, jejich průpravná cvičení byla prezentována jako vhodná kondiční cvičení aplikovatelná ve školních i mimoškolních pohybových aktivitách. Účastníci si rovněž vyzkoušeli pár základní sebeobranných prvků. Lektor se věnoval i právnímu vymezení sebeobrany a její aplikaci. Cílem semináře byl úvod do problematiky a její právní vymezení se specifiky v současném školním prostředí. Účastníci se aktivně zapojili a vše si prakticky vyzkoušeli, aby byli lépe schopni didakticky správně vést a předvést danou aktivitu v souladu s bezpečností, didaktickými postupy a s jejím právním vymezením.


Za RCPA RPVOK

Odborný metodik APA