RPVOK

Seminář RCAPA RPVOK pro pedagogické pracovníky předškolního inkluzivního vzdělávání

Seminář RCAPA RPVOK pro pedagogické pracovníky  předškolního inkluzivního vzdělávání

RPVOK

20. 3. 2023

14.03.2023 na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3, proběhl další seminář RCAPA RPVOK pro pedagogické pracovníky  z předškolního inkluzivního vzdělávání zaměřený na práci s dětmi se Speciálními vzdělávacími potřebami, jejich úspěšné začlenění se do kolektivu třídy, MŠ a přechod do vzdělávacího procesu Základní školy (ZŠ).

Seminář se věnoval třem oblastem:

1) Zdravotní pohybová výchova – Vady páteře, skolióza

2) Pohybové aktivity pro děti předškolního věku

3) Matematická pregramotnost v pohybových aktivitách v inkluzivním předškolním vzdělávání


Úvodním tématem byla „Zdravotní pohybová výchova – Vady páteře, skolióza“, „Podle statistik má až třetina dětí vadné držení těla, ochablé zádové svalstvo nebo vychýlenou páteř. Nejčastější diagnózou je skolióza, tedy vybočení jinak rovné páteře. První odhalení učiní většinou pediatr při preventivní prohlídce. Je třeba zjistit, zda jde o skutečnou skoliózu“. Fyzioterapeutka: Vadné držení těla u dětí poznáme již v prvních týdnech - Vitalia.cz

Odborná lektorka Lenka Fasnerová, Fyzioterapeutka, Centrum pohybu Olomouc se věnovala základní diagnostice skoliózy a vad páteře, nápravným cvičením a postupům jejich správné aplikace. Diagnóza a zahájení řešení dané problematiky již u dětí v předškolním věku zvyšuje šanci na korekci, odstranění těchto vad páteře a  vadného držení těla, postury.


Druhým tématem semináře  byly „Pohybové aktivity pro děti předškolního věku“, které odborně prezentovala Drahomíra Bártová z MŠ Hněvotín / Diplomovaný instruktor ČASPV. Lektorka se zaměřila na základní rozvoj pohybové gramotnosti u dětí předškolního věku s využití tradičního (míčky, míče, švihadla,…) a netradičního náčiní (kelímky, přírodniny, knoflíky, kostky,...). Dále představila Originální pohybovou metodu s využitím české patentované zdravotní a rehabilitační pomůcky „DAFLEX“, která je určena pro podporu cvičení vestoje, vsedě, vleže, na židli, na zemi. Cvičení je využitelné i v práci s dětmi se SVP.


Na problematiku „ Matematická pregramotnost v pohybových aktivitách v inkluzivním předškolním vzdělávání“ se zaměřila Mgr. Jitka Bařinová z MŠ CP Sigma, s.r.o., se sídlem vzdělávání Na Dolnici 1247/2a, Praha 5. Lektorka říká, že „rozvíjení předmatematických představ v rámci předškolního vzdělávání, které spočívá zejména ve vytváření rozmanité vzdělávací nabídky a poskytnutí dostatku příležitostí k rozvíjení mnoha schopností a dovedností a k získávání potřebných vědomostí, které jsou posléze předpokladem ke zvládání učiva matematiky, a tím i vytváření kladného vztahu k ní. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností jako podkladu pro řešení úkolů obtížnějších. Předmatematické představy prolínají téměř všemi aktivitami, váží se jak na běžný život dítěte, tak na ostatní činnosti.

Prezentace se zaměřila na představení konkrétních her a pohybových činností, které lze úspěšně využít v rámci každodenního cvičení s dětmi a uvědomění si, že matematika není jen strašákem, ale i hrou“. (Mgr. Jitka Bařinová)

Ve spolupráci se Střední pedagogickou školou Přerov, by měla lektorka danou problematiku prezentovat i budoucím pedagogickým pracovníkům, žákům školy.


Semináře se zúčastnilo 35 pedagogických pracovníků z předškolního inkluzivního vzdělávání v Olomouckém kraji.

Všichni se aktivně zapojili a vyzkoušeli si aktivity doporučené, prezentované lektorkami.

Akce proběhla v příjemné pracovní, tvůrčí atmosféře, kdy účastníci dostali prostor na dotazy s možností doplnit výklad lektorek o své pohledy na dané problematiky. Z aktivního zapojení účastníků bylo patrné, že mají zájem o informace, které by podpořili jejich pedagogickou práci, a projevila se jejich kreativita, která je nedílnou součástí pedagogického pracovníka v předškolním inkluzivním vzdělávání.


Další seminář na Střední pedagogické škole Přerov se bude konat 10.05.2023 a bude se věnovat problematice „Primární prevence ve veřejné správě a školní praxi, předškolním inkluzivním vzdělávání“ pod odborným vedením  PhDr. Ladislava Spurného, Krajského školského koordinátora primární prevence, Olomouckého kraje a  „Rozvoj pohybové gramotnosti, kondiční cvičení dětí předškolního věku“ pod odborným vedením Mgr. Lenky Fasnerové, Fyzioterapeutky z Centra pohybu Olomouc.


Za RCAPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APA