RPVOK

Seminář vzdělávacích center projektu RPVOK

Seminář vzdělávacích center projektu RPVOK

RPVOK

18. 11. 2023

V hotelu S-PORT ve Vésce se 15.11.2023 sešli zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje, realizačního týmu Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji a zástupci Vzdělávacích center účelově založených pro realizaci projektu RPVOK, zástupci spolupracujících škol, školských a mimoškolských zájmových zařízení, PPP a SPC Olomouckého kraje. Seminář se věnoval zhodnocení dosavadních činností v realizaci projektu RPVOK 2021 – 2023 a vizím na spolupráci v dalším období. Účastníci si vzájemně sdělili jimi řešenou problematiku v projektu RPVOK. 

RNDr. Bronislava Vláčilová, věcná manažerka projektů ve školství Olomouckého kraje a zástupci Krajského úřadu Ing. Lenka Poláchová, Mgr. Tomáš Kocych přednesli vize k budoucí spolupráci v realizaci jejich projektů a začlenění činností sekce RCAPA do nich. Mgr. Milada Sovadinová, vedoucí SPC Olomouc informovala o postavení APA v problematice IVP, Podpůrných opatření a celkově o vzájemné spolupráci. Mgr. Aleš Piňos, vedoucí předmětové komise na Střední pedagogické škole Přerov informoval o spolupráci školy s RCAPA RPVOK. Mgr. Jiří Viterna vyzdvihl spolupráci jejich školy s RCAPA RPVOK a Katedrou APA FTK UP v Olomouci. Oblast zájmového vzdělávání představili Mgr. Jana Hrušáková, ředitelka DDM Kojetín a BC. Daniel Krčmář, ředitel SVČ DUHA Jeseník.

Mgr. Ondřej Ješina Ph.D. shrnul výsledky v realizaci projektu a poděkoval všem zúčastněným za spolupráci v jeho realizaci.

Realizace projektu RPVOK bude dne 30.11.2023 ukončena.

Akce proběhla v příjemné atmosféře a byla ukončena příslibem účastníků k další spolupráci.


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA