RPVOK

SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, plná pohybu s RCAPA RPVOK

SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, plná pohybu s RCAPA RPVOK
9. 12. 2021

Konec roku 2021 se blíží, ale to nám Regionálnímu centru APA v projektu RPVOK nebrání v realizaci našich vzdělávacích akcí. Akce jsou zaměřeny na podporu pedagogů a pedagogických pracovníků z oblasti školní tělesné výchovy, předškolních, školních i mimoškolních zájmových pohybových aktivit. V Přerově proběhl 07.12.2021 prezenční prakticky zaměřený seminář z oblasti Pohybové aktivity v inkluzivním vzdělávání na témata „Woodink a FitPainFree 2 a jejich aplikace pro rozvoj všeobecné, základní pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání“.

Pohyb s APA je vhodný pro všechny, vhodně modifikovaný dle schopností účastníků. Na akci si účastníci vše tzv. osahali, zkusili na vlastním těle, jak je příjemné se vhodnými cvičebními prvky zbavit tělesného a tím psychického napětí, které nám všem i našim dětem, žákům pracovní zatížení přináší. Aby mohl pedagog, pedagogický pracovník správně volit prvky, pohybovou aktivitu je nutné této problematice porozumět a vyzkoušet si ji, tak aby poznal pozitiva i negativa dané aktivity a intenzity jejího provádění. 

V Přerově akce proběhla pod vedením Odborné lektorky, fyzioterapeutky Mgr. Lenky Fasnerové z Centra pohybu v Olomouci, která říká, že Vědomé cvičení nastaví správné pohybové návyky a udrží naše tělo v rovnováze, krásné a bez bolesti. Cvičení, které je jednoduché a při kterém pochopíme, jak skutečně funguje naše tělo, je využitelné v PREVENCI vadného držení těla, v pohybové terapii“. Po akci jí všichni zúčastnění pravdivost jejich slov potvrdili. 

Prvky FitPainFree se mohou aplikovat jak v hlavním vzdělávacím proudu tělesné výchovy, tak v tělocvičných chvilkách atd. Toto téma bylo prezentováno jak v tělocvičně, tak v učebně. Druhým tématem akce bylo cvičení na balanční ploše Woodink i toto cvičení je vhodným prvkem pro školní i mimoškolní pohybové aktivity,

Tímto rovněž děkuji paní ředitelce SPŠ Přerov, PhDr. Haně Vyhlídalové za poskytnutí prostor na jejich škole pro naše aktivity a děkuji pedagogům Mgr. Tomáši Nerodilovi a Mgr. Miroslavě Mikocziové za zajištění prostor a pomůcek pro naše aktivity. Se školou RCAPA spolupracuje již čtvrtým rokem.


Za RCAPA RPVOK

PhDr., Mgr. Martin Lajza

Odborný metodik APA