RPVOK

Strukturované učení a Psychomotorika v předškolním vzdělávání

Strukturované učení a Psychomotorika v předškolním vzdělávání

RPVOK

6. 10. 2023

25.09.2023 na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3 proběhl seminář RCAPA RPVOK pro pedagogické pracovníky z předškolního vzdělávání. Seminář se zaměřil na dvě oblasti: 

1. Strukturované učení při vzdělávání dětí se SVP v MŠ

Cílem semináře bylo představit metodu Strukturovaného učení v praxi pedagogů mateřských škol, kteří vzdělávají děti s PAS, mentálním postižením a narušenou komunikační schopností. Jádro setkání bylo zaměřené na základní pilíře metody - individualizace, strukturalizace a vizualizace s důrazem na praktické uplatnění v prostředí MŠ. Účastníkům byl poskytnut náhled do aktuální platné školské legislativy zejména v oblasti uplatňování podpůrných opatření a IVP.  (Lektorky: Mgr. Lucie Vrbová a Mgr. Magda Navrátilová, SPC Olomouc)

2. Psychomotorika její využití v inkluzivním předškolním vzdělávání

Děti v současnosti strádají po stránce sociálních zkušeností i emocionálně a jsou pod vlivem konzumní společnosti prostřednictvím médií. Psychomotorika je uceleným pohybovým systémem zdůrazňujícím výchovnou funkci pohybu, tedy výchova pohybem. Má integrační charakter, je hravá a zábavná. Pomáhá poznávat, chápat a ovládat lidské tělo, ale také psychickou, emocionální a vztahovou složku, vede k „zamyšlení nad postojem k sobě samému a okolnímu světu, lidem“. (Adamírová, 2003, str. 5, in Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (theses.cz))

Cílem semináře byl úvod do problematiky a praktické ukázky vhodných aktivit, které si účastníci vyzkoušeli.

(Lektor: Mgr. Tomáš Vyhlídal, FTK UP v Olomouci

Semináře se zúčastnilo 32 pedagogických pracovníků z Olomouckého kraje.


Za RCAPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APA