RPVOK

Tělesná a pohybová výchova v distanční výuce 1 a 2

Tělesná a pohybová výchova v distanční výuce 1 a 2

RPVOK

17. 4. 2021

Ve dnech 8. 4. a 15. 4. 2021 proběhly webináře pořádané Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit a Centry pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji. Prostřednictvím meet.google.com se podařilo prezentovat téma „Tělesná a pohybová výchova v distanční výuce“. Interně byl program k tématu rozdělen do dvou částí. Odbornými lektorkami byly Mgr. Ilona Helisová a Mgr. Jana Kozlovská z VOŠPS a SPgŠ Kroměříž. Cílem webinářů byla ukázka dobré praxe ve zvládnutí distanční formy výuky tělesné výchovy, byly zde prezentovány informace o pojetí dané problematiky na Pedagogické škole v Kroměříži. Lektorky pohyb vnímají jako celoživotní potřebu a proto předávají tuto zkušenost jejich žákům a stále hledají způsoby jak s nimi efektivně pracovat. Byly představeny konkrétní principy a aktivity, které se lektorkám během distanční výuky tělesné výchovy osvědčily. 

První část webináře se věnovala: Systému distanční výuky tělesné výchovy na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž; Formativnímu přístup a formativní hodnocení TV v distanční výuce; Bezpečnosti v hodinách TV při distanční výuce; Mezipředmětové spolupráci v rámci distanční výuky a projektů realizovaných v distanční výuce; Skupinové a individuální práci v TV během distanční výuky vše bylo doplněno praktickými ukázkami z realizovaných aktivit. 

Druhá část byla zaměřena na: Praktické ukázky realizovaných aktivit; Online nástroje a aplikace využitelné pro výuku tělesné výchovy během distanční výuky; Technické vybavení využívané pro distanční výuku tělesné výchovy; Netradiční pomůcky použitelné pro distanční výuku tělesné výchovy; Výzva jako prostředek motivace k pravidelnému pohybu. Téma zaujalo, na akci se přihlásilo a až do jejího konce vydrželo (08.04.2021), 48 a (05.04.2021) 38 účastníků.Videa a záznamy z webinářů naleznete na https://www.youtube.com/channel/UC3utuIPDft9HzrZD2D2RZnA


RCAPA RPVOK