RPVOK

Úvod k rozvoji pohybové gramotnosti v předškolním „inkluzivním“ vzdělávání

Úvod k rozvoji pohybové gramotnosti v předškolním „inkluzivním“ vzdělávání

RPVOK

25. 10. 2023

17.10.2023 proběhl na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3, prezenční seminář RCAPA RPVOK pro žáky školy, budoucí pedagogické pracovníky předškolního vzdělávání.

Lektor se věnoval problematice práce s dětmi nejen se SVP v předškolním inkluzivním vzdělávání. Zdůraznil důležitost práce pedagogických pracovníků mateřských škol, kteří připravují děti „předškoláky“ na přechod do základního vzdělávání. Děti přicházejí z různých podnětných i nepodnětných rodinných prostředí, různě tělesně, mentálně i fyzicky vyspělé což na práci v takto heterogenním prostředí klade na pedagogické pracovníky velké nároky.

Seminář byl zaměřený na problematiku aktivního zapojení dětí do školních i mimoškolních pohybových aktivit třídy, školy. Současné inkluzivní vzdělávání klade na pedagogické pracovníky vysoké nároky ve znalosti problematik, které řeší ve výchovně-vzdělávacím procesu. Aby se lépe orientovali v dané problematice práce nejen s dětmi se SVP, je nutné tuto problematiku znát, být flexibilní, kreativní umět modifikovat různá cvičení, pohybově pracovní úkoly atd. Proto SPgŠ Přerov vedená Mgr. Romanou Studýnkovou úzce spolupracuje s RCAPA RPVOK a tato spolupráce doplňuje kurikulum školy o oblast pohybových aktivit aplikovaných v současném předškolním vzdělávání.

Za koordinační činnosti Mgr. Aleše Piňose, vedoucího předmětové komise na škole proběhl vzdělávací program, kterého se zúčastnilo 80 žáků školy.

Akce proběhla v příjemné, pracovní atmosféře.


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA