RPVOK

„Veřejnoprávní aspekty výkonu primární prevence a problematika sebeobrany ve školním i mimoškolním prostředí a praxi“

„Veřejnoprávní aspekty výkonu primární prevence a problematika sebeobrany ve školním i mimoškolním prostředí a praxi“

RPVOK

26. 10. 2023

Dne 25.10.2023 na SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc proběhl seminář RCAPA RPVOK, který byl zaměřený na Primární prevenci a Právní vymezení Sebeobrany, tedy témata v současném školním prostředí velmi aktuální. Akce se zúčastnili Ředitelé škol či jejich Zástupci, Výchovní poradci, Psychologové i Odborní pracovníci PPP a SPC, Pedagogičtí pracovníci, Metodici prevence i vychovatelé, tedy ti, kterých se daná problematika týká. Jak mají při jejím řešení postupovat, koho oslovit a jak je vše ukotveno v platné legislativě se věnovali Odborní lektoři.

PhDr. Ladislav Spurný, Krajský školský koordinátor primární prevence, Olomoucký kraj prezentoval: „Primární prevenci jako mnohovrstevný soubor opatření a činností, za jejichž použití má být v resortu školství u žáků i studentů obecně dosaženo toho, co dnes bývá nazýváno zdravým životním stylem. Výkon primární prevence hraje u základních a středních škol zcela zásadní roli, neboť je legislativně nařízen od roku 2005. Je naprosto nezbytné, aby školní metodici prevence byli v celé šíři veřejnoprávního výkonu této specializace s problematikou detailně seznámeni, rovněž všichni ostatní pedagogové musí mít minimálně rámcovou představu o výkonu této činnosti. Nad rámec již řečeného by pedagogové měli mít i jasnou představu o postupech, možnostech a zaměření konkrétních pedagogických činností promítajících se do primární prevence, a to včetně nástinu konkrétních témat a příkladů dobré praxe, včetně didaktického uchopení a případného projektování výuky a jednotlivých preventivních programů“.

 plkMgr. Jan Grmolenský, vedoucí odboru služby pořádkové policie ČR, prezentoval: „Sebeobranu a její právní vymezení, využití a aplikace nejen ve školním prostředí“, lektor se zaměří na legislativní rámec aplikace sebeobrany ze strany pedagogického pracovníka i žáky, její právní aspekty, postavení útočníka a bránícího se, vymezení obrany proti násilně jednající osobě. Budou vysvětleny pojmy nutná obrana; krajní nouze; oprávněné použití zbraně. A účastníky seznámil se správným postupem při řešení problémových situací jak ve vztahu žák – žák či žák - pedagogický pracovník“.


Seminář proběhl v příjemné atmosféře, plné relevantních informací odborně podaných na vysoké úrovni, lektoři zodpověděli na spousty dotazů z řad účastníků.


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA RPVOK