RPVOK

Výběrové řízení na pozici: vedoucí projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II

Výběrové řízení na pozici: vedoucí projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II

IKAP2

7. 1. 2021

Charakteristika vykonávané práce: řídí realizaci klíčových aktivit u partnera projektu IKAP4OK. Z pozice své odbornosti spolupracuje s ostatními členy projektového týmu a krajským věcným koordinátorem (zástupcem Olomouckého kraje v souladu s partnerskou smlouvou) na hodnocení průběhu projektu (kontroluje soulad s harmonogramem a rozpočtem projektu), na přípravě žádostí o změny projektu (podstatné/nepodstatné), na přípravě podkladů pro zprávy o realizaci projektu a závěrečnou zprávu o realizaci, na přípravě podkladů a zajištění výběrových/zadávacích řízení a kontrole dodržování pravidel povinné publicity. Sleduje naplňování monitorovacích indikátorů a výstupů projektu. Podílí se na přípravě podkladů ke kontrolám projektu. Účastní se na kontrolách projektu. Zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Garantuje předání výstupů z projektu projektovému manažerovi - zástupci Olomouckého kraje v souladu s partnerskou smlouvou. místo výkonu práce: Tomkova 314/45, Olomouc - Hejčín.

Požadavky:

Požadavky:Dosažené vzdělání:VŠObor vzdělání:školství výhodou, management výhodouZnalosti oboru:projektové řízení, evropské projektyJazykové znalosti:znalost anglického jazyka výhodouDalší požadované dovednosti
(vše výhodou):manažerské zkušenosti

potenciál k dalšímu rozvoji

konstruktivní kritické myšlení

perfektní znalost práce na PC, Microsoft Office, ISKP14+

finanční gramotnost a ekonomické myšlení

Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mail: a.jakubec@olkraj.cz a současně na e-mail asistent.ikap@gmail.com nejpozději do 15. ledna 2021.

Kontaktní pracovník: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., tel. 585 508 824, a.jakubec@olkraj.cz
Platové podmínky: max. 55 tisíc hrubého měsíčně
Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve

Předpoklady:

Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk

Bezúhonnost

V přihlášce zašlete:

Strukturovaný životopis obsahující informace o dosaženém vzdělání, kurzech, pracovních zkušenostech, odborných znalostech a dovednostech týkajících se projektových činností, kontaktů na nadřízené osoby, které mohou případně poskytnout reference z bývalých pracovišť.

Kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením.

Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni elektronicky formou zaslaného e-mailu.