RPVOK

Závěrečné konference Krajského centra kariérového poradenství IKAP II OK

Závěrečné konference Krajského centra kariérového poradenství IKAP II OK

Kariérové poradenství v odborném vzdělávání

25. 9. 2023

V rámci závěrečné konference Krajského centra kariérového poradenství IKAP II OK, která proběhla 20.9.2023 v Gymnáziu Olomouc-Hejčín předneslo krátký příspěvek také Krajské centrum kariérového poradenství v odborném vzdělávání (KCKPOV) projektu RPVOK. Konferenci navštívili zejména kariéroví poradci ze zapojených základních škol a gymnázií a nechybělo ani vedení některých zapojených škol. Řeč tedy byla zejména o dosavadní spolupráci obou center a jejích přínosech právě pro kariérové poradce na základních i středních školách a gymnáziích v Olomouckém kraji.