RPVOK

ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo s RCAPA RPVOK a Mgr. Lenkou Fasnerovou v akci

ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo s RCAPA RPVOK a Mgr. Lenkou Fasnerovou v akci

RPVOK

4. 3. 2022

V pondělí 28.2.2022 jsme se sešli v tělocvičně ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice, abychom se naučili něco nového pro práci s našimi žáky v současném inkluzivním vzdělávání, sami si vyzkoušeli prezentované aktivity a při tom si protáhli svá těla. Seminář pořádaný Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit (RCAPA) v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) ve spolupráci s naší školou, byl zaměřen na cvičení woudink a FitPainFree. Paní lektorka Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu v Olomouci nám představila různé formy cvičení a poskytla praktické rady k používání super balanční pomůcky a kmitací tyče. Aktivity nám dokázala představit v jedné cvičební lekci, předvedla i formy tréninku, vysvětlila vliv daných aktivit a zdůraznila nutnost jejich aplikace pro všechny bez rozdílu věku. Lidské tělo, aby správně fungovalo, jako celek, potřebuje trénink správnou formou, intenzitou pohybu a zatížení. Byli jsme rovněž seznámení s indikacemi i kontraindikacemi v pohybových aktivitách a negativních vlivech dlouhodobě snížené pohybové aktivitě nejen žáků. U cvičení na židlích nás lektorka upozornila na jeho možnosti využití v praxi = v částech výuky, zdůraznila pravidelnost cvičení a uvedla své příklady z praxe. Ty jsme si měli možnost ověřit hned následující den s žáky ve výuce, tělocvičné chvilce. Mnohé nadchla i k dalšímu cvičení. Děkujeme lektorce za profesionální vedení semináře, zodpovědný přístup v promyšleném plánu dané lekce.

Ve spolupráci s RCAPA v RPVOK se na naší škole uskuteční další vzdělávací akce. 21.03.2022 to bude prezenční seminář s  odbornou lektorkou Mgr. Michaelou Lehnertovou, Ph.D., fyzioterapeutkou z ambulance RL-Corpus v Olomouci, kde se zabývá diagnostikou a terapií poruch pohybového systému. Seminář se bude věnovat problematice zdravotně kompenzační cviky na ortopedické vady (ploché nohy), skoliózu, vadné držení těla, diastázu břišních svalů, využití balančních pomůcek ve zdravotní tělesné výchově.


Kateřina Černá

ZŠ a MŠ Šromotovo