Kalendář akcí

Zveme Vás na:

3. 12. 2021

09:00 12:00

KMK09 - Odborná stáž pedagogických pracovníků

Odborná stáž pro pedagogy elektrotechniky.
Místo konání: SIEMENS, s.r.o. Mohelnice. Pro registraci kontaktujte Ing. Josefa Peškara, mail: peskar@spsemoh.cz do 30. 11. 2021

6. 12. 2021

15:30 18:30

KMK 16 Seminář - DEMENCE JAKO SOUČÁST ŽIVOTA ČLOVĚKA I JEHO OKOLÍ “

Žít s demencí se dá lépe, než si častěji představujeme. Jde o to, jak moc my, kteří pracujeme v pomáhajících profesích, dokážeme člověku pomoci - jak dokážeme poznat, že se něco děje a na situaci reagovat. Jak dokážeme komunikovat s ním samotným, ale také s jeho blízkými.
Místo konání: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg0NzEwZjQtNWY1NC00MDNkLTkxNGMtYmRhM2Y2Zjg3ZjVh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252285c3b5f0-010e-46f3-96b8-921ce648cc15%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522618c5946-bd4c-4779-ab8e-047a5823bf30%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=51db671d-3fcf-4b01-82af-2023705cb044&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

7. 12. 2021

13:00 15:00

CKP11 Workshop pro podporu kariérových poradců ZŠ

Představení činnosti CKP potravinářství a gastronomie a vyučovaných oborů na SOŠ Prostějov a spolupracujících SŠ v Olomouci, Litovli a Přerově.
Místo konání: SOŠ Prostějov, Ing. Zámostná, reditel@sosprostejov.cz

Archiv údálosti

8. 10. 2021

08:00 10:00

CKP08 - Workshop - Zkoumáme technické materiály

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice

6. 10. 2021

16:00 18:00

KMK18 - Seminář "Virtuální a rozšířená realita v průmyslu"

Cílem semináře je seznámit účastníky s oblastí virtuální a rozšířené reality v průmyslu. V semináři budou představeny ukázky využívaných aplikací a možnosti vizualizace v průmyslu. Lektor semináře - Ing. Petr Křepela.
Místo konání: Online, technické zajištění a přihlášky - Mgr. Radoslav Niče, nice@spsemoh.cz

1. 10. 2021

08:00 10:00

CKP08 - Workshop - Chemie se nebojíme

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice

1. 10. 2021

08:00 12:00

CKP08 - Workshop - Umíme to s kovem

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice

30. 9. 2021

15:00 17:00

KMK 10 - Pracovní jednání KMK ACH

Pracovní jednání KMK ACH
Místo konání: SŠLCH Olomouc

30. 9. 2021

13:00 16:00

KMK11 - seminář Naturální, autentická či přírodní vína a jak se v nich orientovat

Rozpoznávání nových typů vín, jejich výroba a zrání, novinky v technologii vinařství. Přihlášení možné na mailu iveta.stiskalova@seznam.cz
Místo konání: SOŠ Prostějov, iveta.stiskalova@seznam.cz

21. 9. 2021

14:00 17:00

KMK 17 Workshop – Pneumatické pohony ve vzdělávání

V rámci workshopu proběhne seznámení s novinkami firmy FESTO v oblasti pneumatických pohonů s praktickými ukázkami úloh vhodných k využití ve výuce.
Místo konání: SPŠE a OA Mohelnice, Gen. Svobody 2

28. 6. 2021

13:00 14:00

KMK07 seminář Knihovny DEK

Ukázky možností s praktickým nácvikem, jak používat nástroj Stavební knihovny DEK. Ten funguje jako knihovna materiálů od různých dodavatelů. Představeny budou návaznosti na vkládání 3D, možnosti výpočtu skladby 1D, detaily skladeb, export do textu výkresů a další.
Místo konání: on-line, info Ing. Holotíková, holotikoval@ssprool.cz

25. 6. 2021

13:00 15:00

CKP13 soutěž Plakát

Vyhodnocení a rozbor prací žáků se soutěžním tématem Propagace sportovní akce. Soutěže se účastní 42 prací žáků z 5 škol.
Místo konání: ART ECON - Střední školy, s.r.o., Prostějov

25. 6. 2021

12:00 14:00

CKP08 - Workshop - Hrajeme si se dřevem

Místo konání: ZŠ Struhlovsko

25. 6. 2021

10:00 14:00

KMK 14 - odborný seminář Elektromobily

Odborný seminář zaměřený na zvláštnosti provozu elektromobilů. Řešení mimořádných situací při dopravních nehodách elektromobilů.
Místo konání: SPŠ Hranice

24. 6. 2021

16:00 18:00

KMK10 Seminář Biochemie v praxi

Biochemie v praxi
Místo konání: online

24. 6. 2021

15:00 16:00

Pracovní jednání s vymezenou tématikou (MOV)

Místo konání: online

24. 6. 2021

14:00 16:00

KMK03_Pracovní jednání KMK DG

Místo konání: online

24. 6. 2021

09:00 11:00

CKP13 workshop Proces šité vazby

Praktické činnosti v oblasti techniky vazeb, využití šité vazby, kyanotypie.
Místo konání: SŠ polygrafická Olomouc