IKAPOK II

Aplikované pohybové aktivity na naší škole, SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Aplikované pohybové aktivity na naší škole, SPŠ Přerov, Havlíčkova 2
22. 11. 2021

Naše Střední průmyslová škola v Přerově se před třemi lety dočkala nové tělocvičny, která slouží nejen jejím žákům, ale i široké veřejnosti. Již v realizaci projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) realizovaného Centrem uznávání a celoživotního učení  (CUOK) tělocvičnu využívalo Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RCAPA) působící v projektu v letech 2018 – 2020. 

Na akcích RCAPA docházelo k setkávání pedagogů a pedagogických pracovníků z oblasti pohybových aktivit, školní tělesné výchovy, aby se seznámili s problematikou aktivního zapojení dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do pohybových aktivit a s modifikacemi vhodnými pro inkluzivní vzdělávání. Vzhledem k tomu, že předešlou spolupráci všichni zúčastnění ohodnotili jako přínosnou, domluvili jsme se na další spolupráci s RCAPA v realizaci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK), jehož realizátorem v období 2020 – 2023 je Fakulta tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP Olomouc). V tomto školním roce se zde opět scházejí pedagogové z různých škol, kteří pod vedením odborných lektorů, konzultantů a metodiků (APA) hledají cesty, jak aktivně zapojit všechny žáky do pohybových aktivit. Semináře probíhají v přátelské atmosféře, účastníci si předávají zkušenosti a zkouší nové disciplíny. 

Seminář „Aplikace pohybových her a cvičení pro rozvoj všeobecné pohybové gramotnosti v inkluzivním vzděláváni“, který se konal 21. 10. 2021, vedl odborný lektor APA, Mgr. Tomáš Neradil pedagog naší školy. Představil formy aplikace pohybových aktivit vhodných pro všechny, které aplikuje ve svých tělocvičných jednotkách. K dobré náladě přispěli i žáci školy, kteří se zúčastnili cvičení spolu s pedagogy.

Odborná lektorka APA, Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc, představila dne16. 11. 2021 taneční disciplínu Line Dance, která má variantu i pro vozíčkáře a mohou tak vedle sebe tančit jak zdraví jedinci, tak i handicapovaní. Druhým tématem akce bylo seznámení se zdravotním cvičením FitPainFree, jehož aplikace je rovněž vhodná v pohybových aktivitách v inkluzivním vzdělávání. 

Na 7. 12. 2021 připravujeme seminář na téma „Woodie; woodink“, jde o cvičení na prohnutých dřevěných prknech, které lze využít jako zdravotní, kondiční i rekondiční cvičení. Seminář opět odborně povede Mgr. Lenka Fasnerová, Centrum pohybu Olomouc.

Všechny účastníky rádi přivítáme na akcích RCAPA v RPVOK na naší škole. Přijděte si něco nového zkusit, něco známého připomenout a představit, jak danou problematiku aplikujete, modifikujete Vy.


PhDr. Hana Vyhlídalová

Ředitelka školy