IKAPOK II

Krajské centrum kariérového poradenství

Zkratka centra: KCKP

Krajské centrum kariérového poradenství - Obecným cílem centra je podpora kariérového poradenství prostřednictvím síťování a tvorby zázemí pro zvyšování kompetencí, výměnu zkušeností a metodické vedení kariérových, případně výchovných poradců na školách v kraji. Kariérové poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání se navzájem doplňují a jejich témata jsou provázaná. Předčasné odchody ze základní i střední školy mají svůj specifický průběh, který probíhá v několika fázích. Na začátku často stojí nevhodná volba oboru a ta může přes rostoucí obtíže při studiu vést až k odchodu ze střední školy, případně i registraci mladistvého nezaměstnaného na úřadě práce. Krajské centrum kariérového poradenství chce situaci předčasných odchodů ze vzdělávání preventivně řešit ihned na jejím začátku a to tím, že žákům nabídne možnost využít spolupráce s vyškoleným kariérovým poradcem, který na škole působí.

Sídlo: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45

Dokumenty

Aktuality

Celkem dokumentů: 3

Aktuality

SŠ polytechnická Olomouc

7. 6. 2022

HZS OK Olomouc

7. 6. 2022

Agel Prostějov.docx

7. 6. 2022

Otázky a odpovědi

Celkem dokumentů: 2

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

28. 4. 2022

HO IKAP karierni poradci

28. 4. 2022

Přihlášky

Celkem dokumentů: 1

Přihlášky

Vyplňování přihlášek na střední školy

28. 4. 2022

Kontakty

Mgr. Kateřina Petrová

Vedoucí KCKP

petrova@gytool.cz

Petra Máchová

Koordinátor aktivit KCKP

machova@gytool.cz