Krajské centrum kariérového poradenství

Krajské centrum kariérového poradenství - Obecným cílem centra je podpora kariérového poradenství prostřednictvím síťování a tvorby zázemí pro zvyšování kompetencí, výměnu zkušeností a metodické vedení kariérových, případně výchovných poradců na školách v kraji. Kariérové poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání se navzájem doplňují a jejich témata jsou provázaná. Předčasné odchody ze základní i střední školy mají svůj specifický průběh, který probíhá v několika fázích. Na začátku často stojí nevhodná volba oboru a ta může přes rostoucí obtíže při studiu vést až k odchodu ze střední školy, případně i registraci mladistvého nezaměstnaného na úřadě práce. Krajské centrum kariérového poradenství chce situaci předčasných odchodů ze vzdělávání preventivně řešit ihned na jejím začátku a to tím, že žákům nabídne možnost využít spolupráce s vyškoleným kariérovým poradcem, který na škole působí.

Kód: KCKP

Sídlo: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45

Vedoucí KCKP: Mgr. Kateřina Petrová, petrova@gytool.cz

Koordinátor aktivit KCKP: Ing. Mária Novotná, novotna@gytool.cz

Koordinátor aktivit KCKP: Petra Máchová, machova@gytool.cz