IKAPOK II

Krajské metodické kabinety

Krajské metodické kabinety se mají stát Centry odborné a metodické podpory pro pedagogy SOŠ v Olomouckém kraji. Jejich hlavními úkoly je poskytovat pedagogům na školách pomoc a podporu na sebevzdělávací cestě k inovaci odborného základu, vzdělávacích forem, metod a výchovných postupů, specifické oborové a předmětové didaktiky, práce se vzdělávacími cíli a jejich hodnocením, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, řízení a organizaci vzdělávání na školách s cílem sjednocení požadavků na absolventa v daném odborném zaměření na úrovni kraje.