IKAPOK II

Centrum multimediálních technologií

Zkratka: CMT

Centrum multimediálních technologií disponuje moderním technologickým vybavením a pomůckami. Toto odborné pracoviště má výukově vzdělávací funkci. Cílem je učit pedagogy škol zapojených do projektu pracovat s nejmodernějším zařízením, moderními technologiemi, programy a softwary včetně těch programů a softwarů, které jsou volně dostupné a pro školy využitelné. V případě volné kapacity na vzdělávacích akcích bude účast nabízena i pedagogům dalších škol v kraji.

Sídlo: Střední škola průmyslová, Přerov, Havlíčkova 2

Kontakty

Procházka Hynek, Ing.

Garant praktické výuky digitální gramotnosti

hp@vslg.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov

Kavka Libor, Ing. Ph.D.

Garant konferenční výuky digitální gramotnosti

libor.kavka@vslg.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov

Mgr. Blanka Chytilová

Garant pro spolupráci digitální laboratoře

blanka.chytilova@sps-prerov.cz

Střední průmyslová škola, Přerov

Mrázek Jakub, Mgr.

Krajský metodik - vedoucí KMK DG 03

mrazek@vsps-su.cz

VOŠ a SPŠ, Šumperk, Gen. Krátkého 1

Dokumenty

Semináře

Celkem dokumentů: 1

Semináře

Seminář 3D tisk

4. 5. 2022

Záznamy z webinářů

Celkem dokumentů: 2

Záznamy z webinářů

Úniková hra - záznam semináře a doprovodný materiál

4. 5. 2022

Zabezpečení školní sítě - záznam semináře

4. 5. 2022