IKAPOK II

Biouhel a možnosti využití v zemědělství

Biouhel a možnosti využití v zemědělství

IKAP2

9. 10. 2023

Seminář probíhal online dne 25.9.2023. Lektorem byl Ing. Záhora Jaroslav, CSc., který působí na Mendelově univerzitě v Brně.

V úvodu svého vystoupení nás Ing. Záhora seznámil s historií využívání biouhlu americkými indiány, podrobně popsal a na prezentaci zdokumentoval rozdíl při využití dřevní hmoty pyrolýzou a pálením, čímž vysvětlil problematiku devastace půdy při pálení pralesa. Podobnou technologii kompostování pyrolyticky páleného dřeva, jak potvrzují archeologické nálezy využívali i staří Slované při osídlování oblastí v dnešním Německu.

V další části prezentace se věnoval problematice vazeb mezi rostlinou, půdou a edafonem. Zde kladl důraz na bilanci živin a energie a na příkladu pěstování mrkve v klasickém a ekologickém zemědělství vysvětlil procesy probíhající v půdě při různém způsobu hospodaření.

Třetí část semináře věnoval bilanci uhlíku v regenerativním zemědělství v porovnání s konvenčním. Dále se zaměřil na využití biouhlu v komerčním zemědělství a legislativní překážky u nás a v EU pro jeho větší využití.

V závěru zdůraznil dlouhodobost procesu zabudovávání uhlíku do půdy a jeho schopnost vázat skleníkové plyny.Ing. Jaroslav Indrák

Vedoucí KMK 15

Střední škola zemědělská, Přerov