DDM Kojetín, CIZV v RPVOK k aktivnímu pohybu v inkluzivním vzdělávání

DDM Kojetín, CIZV v RPVOK k aktivnímu pohybu v inkluzivním vzdělávání
26. 10. 2021

V rámci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji dne 22. října 2021 se uskutečnil na DDM Kojetín seminář „K aktivnímu pohybu v inkluzivním vzdělávání“ 

- zaměřený na cyklistický sport.  

Seminář byl určen pro všechny pedagogické pracovníky pracující s dětmi

a mládeží. Nové znalosti a zkušenosti zde získali pedagogové ze středisek volného času, základních škol a také z dětského domova.

V úvodu teoretické části jsme si připomněli, že celkový pohyb má výrazný pozitivní vliv na zdraví člověka, přináší nám bezpočet zážitků a jízdou na kole vnímáme okolí a nenarušujeme životní prostředí. Odborným výkladem nám byl představen paralympijský cyklistický sport, kde jsme se dozvěděli, že tělesně handicapování sportovci závodí buď na klasických kolech anebo dle svého postižení a klasifikační třídy, na tricyklech či handbike. Zrakově handicapovaní sportovci jezdí ve dvojicích na tandemových kolech. Účastníci si také osvojili znalosti jak pracovat s dětmi se SVP při cyklistickém sportu.

Za velmi důležitou součást přednášky považuji legislativu pořádání cyklistických hromadných kurzů, kde byl kladen velký důraz na dodržování pokynů MŠMT ČR, organizaci a vedení výuky, právní předpisy, zajištění bezpečnosti, metodické postupy při výuce, materiální vybavení, techniku jízdy a opravy spojené s údržbou kola.

V praktické části nám byly představeny organizace sdružující paralympijské sportovce a kompenzační pomůcky, které jsme si mohli vyzkoušet. K dispozici jsme měli handbike a tandemová kola. Nejprve zavládly malé obavy na tyto kola nasednout. Ale díky odborné a srozumitelné ukázce, jsme velmi rychle pochopili, že to není až tak složité. Zkušební jízdu jsme měli v areálu DDM Kojetín a po té se vydali ulicemi Kojetína na místo, kde byl malý provoz a my tak mohli bezpečně kompenzační pomůcky vyzkoušet. Na konci semináře z nás vyzařovala radost a nadšení, že jsme měli možnost vyzkoušet něco, o čem jsme zatím jen četli nebo viděli v televizi. Účastníci hodnotili seminář za velmi přínosný, atraktivní a zážitkový, znalosti, které zde získali, mohou dále aplikovat pří výchově a vzdělávání v inkluzivním vzdělávání.

Mgr. Jana Hrušáková