IKAPOK II

Globální VR/AR studio

Globální VR/AR studio

IKAP2

8. 5. 2023

Na konci měsíce března se pedagogové IT se zájmem o virtuální realitu zúčastnili semináře Globální VR/AR studio, pořádané Krajským metodickým kabinetem 18 Virtuální reality, který vedl Ing. David Mařák ze společnosti YORD.


Studio YORD je úspěšná česká společnost se sídlem v Praze, která se zabývá tvorbou projektů v oblasti virtuální reality, a jejími klienty jsou světoznámé firmy a značky.


Lektor představil činnost studia a úspěšné projekty, věnoval se aktuálním trendům a vývoji v oblasti moderních technologií, webu 3.0, mataversi, nástrojům Unity vs Unreal, Spark AR a dalším nástrojům v AR aplikacích. Také představil HW možnosti v oblasti VR reality.


V závěru semináře se věnoval dotazům pedagogů.


Mgr. Radoslav Niče

Krajský metodický kabinet 18 Virtuální reality