IKAPOK II

Kroužky Malý a Mladý zdravotník

Kroužky Malý a Mladý zdravotník

IKAP2

16. 5. 2023

Již od roku 2021 pro žáky Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1 probíhá kroužek Malý zdravotník a Mladý zdravotník. Základní škola kroužek pořádá ve spolupráci se SZŠ a VOŠ zdravotnickou Šumperk (CKP 16) a garantkou spolupráce se ZŠ Mgr. Šopíkovou, která na hodiny kroužku dochází a některé hodiny probíhají přímo v odborných učebnách SZŠ.

V kroužcích Malý zdravotník, který vede garantka na ZŠ Mgr. Hrubá a Mladý zdravotník pod vedením Mgr. Zatloukalové, se žáci zabývají např. ošetřením řezných poranění, stavbou lidského těla, ošetřením kojence (péče o kojence, správné držení, převlékání, přebalování, koupání), poraněním nervové soustavy, využitím nosítek, kostrou – druhy kostí, poznávání kostí, měřením tepu, saturace a krevního tlaku a dalšími tématy ze zdravotnictví. Za velmi přínosnou praxi lze označit navázání spolupráce se všeobecnou zdravotní sestrou z oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče – ARIP šumperské nemocnice. Zdravotní sestra tak účastníkům kroužků pravidelně zprostředkovávala neocenitelný vhled do výkonu povolání a odbornosti zdravotní sestry.  Mgr. Tomáš Ráb

Koordinátor věcných aktivit na ZŠ

ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1