IKAPOK II

Metodický kabinet na GJB a SPgŠ v Přerově na téma „Léto“ v rámci projektu IKAP OK II

Metodický kabinet na GJB a SPgŠ v Přerově na téma „Léto“ v rámci projektu IKAP OK II

Krajské centrum odborných praxí

19. 7. 2022

Dne 16. 6. 2022 proběhl v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II pátý ze série deseti workshopů „Metodické kabinety“ určený učitelům z mateřských škol Olomouckého kraje, tentokrát na téma „LÉTO“. 

Kabinet Informačních technologií úvodem seznámil účastníky s tématy, jako jsou využití interaktivních aplikací iŠkoličky - Barevné kamínky a Bee bot programovatelná včela. Účastníci měli také možnost využít  konstrukční a komunikační koutek - digitální fotoaparát, digitální mikrofon, a to k modelování místa bydliště a tvorbě plakátu. Kabinet výtvarné výchovy připravil pro účastníky praktické vyzkoušení výtvarných technik pro tvorbu s mottem „Léto - malí malíři“. Nabídka aktivit byla opravdu bohatá - práce s krepovým papírem, malování krepovým papírem, malování whiteboardem, stínový kaleidoskop a dalekohled, rytí do olejového pastelu, akční gestická malba (inspirace Jaksonem Pollockem). V kabinetu hudební výchovy se účastníci prakticky zapojili do hudebních aktivit s tématy: moje tělo, veselý orchestr, výlet k babičce. Kabinet dramatické výchovy si pro účastníky připravil aktivizující metody - pohybový rituál, chůze v prostoru, objevování možností pohybového ztvárnění, pantomimu a další.

Účastníci získali absolvováním uvedeného workshopu nové inspirace v oblasti výtvarné, hudební a dramatické výchovy s podporou digitálních technologií. Tyto poznatky jim pomohou obohatit jejich učitelskou praxi a zařadit do ní moderní přístupy, metody výuky s využitím digitálních technologií v duchu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Mgr. Romana Studýnková

koordinátor věcných aktivit KCOP IKAP OK II