IKAPOK II

PLATFORMA A DISKUZNÍ PANEL ČTENÁŘSKÉ, MATEMATICKÉ A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

PLATFORMA A DISKUZNÍ PANEL ČTENÁŘSKÉ, MATEMATICKÉ A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

IKAP2

29. 6. 2023

Dne 12. června 2023 proběhla v Olomouci na Střední škole technické a obchodní společná akce kabinetů čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Školení bylo rozděleno do dvou přednáškových bloků – dopoledne proběhla Platforma kabinetů pro rozvoj gramotností pro učitele SŠ, odpoledne bylo věnováno diskuznímu panelu gramotností zejména pro učitele ZŠ, převážně pak problematice umělé inteligence v kontextu výuky. 

V rámci prvního bloku prezentovali jednotliví metodici kabinetů gramotností své inspirativní příspěvky. V prezentaci nechyběly příklady dobré praxe – účastníci měli možnost seznámit se s využitím metody čtyřlístku, s časopisem Agrobáze zaměřeným na zemědělskou a kuchařskou tematiku (byl zde představen koncept hodiny zaměřený na práci s články z Agrobáze, což bylo užitečné zejména pro učitele středních škol zaměřených zemědělským či potravinářským směrem). Kabinet matematické gramotnosti představil videa využitelná v hodinách zaměřených na finanční gramotnost: Finanční trampoty Oty Negramoty a Nezkreslenou vědu. Zajímavým příspěvkem byla prezentace hodiny českého jazyka zaměřená na přísloví – na webu mozkolam.cz lze najít databázi obrázků představujících konkrétní česká přísloví. Žáci hádají a případně vymýšlejí vlastní verze.  Dalším zajímavým příspěvkem bylo představení tzv. karet rolí při projektové výuce a „tahátek“ – kolíčků k rozdělení žáků do skupin. 

V rámci prvního bloku také proběhla diskuze o práci s chybou při výuce – v rámci diskuze se víceméně všichni účastníci shodli, že není špatně udělat chybu, naopak umět ji najít, pojmenovat a zamyslet se nad tím, jak ji odstranit, vede obecně ke zvýšení efektivity výuky. Takto lze s chybou pracovat ve všech předmětech. Posledním příspěvkem v diskuzi byl nápad nechat žáky samotné vytvořit otázky na konkrétní téma, čímž vznikne široká databáze otázek pro prověrky. 


Druhý blok školení probíhal spíše v duchu všeobecné diskuze na téma umělá inteligence. V rámci diskuze byly představeny různé online nástroje:

student.desmos.com (web určený k online tvorbě testů a pracovních listů různého druhu)

INTERLAND (online hra zdarma zaměřená na webovou bezpečnost)

aidetem.cz (umělá inteligence a informace o ní, výukové i osvětové materiály)

ORG PAD (tvorba myšlenkových map, videí, obrázků)

vsechnoai.cz (umělá inteligence v kostce)

 DALLE 2 (umělá inteligence generující obrázky)


V kontextu diskuze v obecné shodě vyplynulo, že před AI ve škole nelze zavírat oči – zkrátka existuje a žáky bývá hojně využívána, takže učitel by měl mít o jejích funkcích a o jejím využití přehled. A byť je naším cílem samozřejmě stále čtenářská, matematická, digitální i jiná gramotnost, lze při výuce umělou inteligenci dobře využít. Vzhledem k tomu, že v rámci čtenářské gramotnosti usilujeme o to, aby byl žák nejen schopen porozumět textu (a na vyšší úrovni ho pak i interpretovat), ale aby byl také schopen smysluplný text vyprodukovat, bude napříště nutné psát slohové práce přímo ve třídě (čímž odpadají i jinak rozporuplné domácí slohové úlohy). Umělou inteligenci však lze využít v hodinách češtiny jinak – například ke generování osnovy slohové práce, k rešerším na určité téma a v neposlední řadě také k již zmiňované práci s chybou, kdy je úkolem žáků opravit chybná tvrzení umělé inteligence (kromě toho, že se tímto způsobem žáci sami učí, mají také možnost na vlastní kůži zažít, že umělá inteligence není neomylná a spoléhat pouze na ni je značně problematické). V rámci hodin matematiky pak lze AI využít například ke generování příkladů různé obtížnosti, přičemž však musíme mít stále na paměti onu chybovost ve výsledcích – což je pro nás však jen další příležitost nechat žáky umělou inteligenci opravit.

Celkové vyznění tohoto bloku bylo uzavřeno myšlenkou, že nepoctivosti žáků spojené s využitím AI nelze nikdy stoprocentně uhlídat, a tak je třeba využívat umělou inteligenci v kontextu morálních mantinelů.