IKAPOK II

Seminář matematické pregramotnosti

Seminář matematické pregramotnosti

Krajské centrum odborných praxí

22. 11. 2021

Dne 22. 11. 2021 se na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově  uskutečnil v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II „Seminář matematické pregramotnosti“, který byl určen pro pedagogy z mateřských škol (MŠ) Olomouckého kraje. Cílem semináře bylo prohloubení profesní způsobilosti učitelů MŠ v oblasti rozvoje předmatematických představ. 

Seminář byl zaměřen na prohloubení znalostí a praktických dovedností při rozvíjení předmatematických představ formou propojení teorie a praxe. V průběhu semináře byla předvedena spousta názorných ukázek a námětů využitelných v běžné praxi MŠ v oblasti matematické pregramotnosti dětí předškolního věku. Po celou dobu semináře byly účastnice aktivní v diskuzi nad teoretickými tématy, a především při praktických činnostech a aktivitách. 

Účastnice měly možnost vytvořit si vlastní zásobník nápadů rozvíjejících předmatematické představy v souladu s odpovídajícím myšlením a specifickými zvláštnostmi dětí předškolního věku. Rovněž si mohly vyzkoušet různé didaktické pomůcky, stavebnice a hry pořízené díky projektu. 

Na závěr semináře měly možnost vyrobit si vlastní výukovou pomůcku.


Mgr. Kateřina Herinková

vedoucí předmětové komise přírodních věd na GJB a SPgŠ v Přerově