IKAPOK II

Seminář Stavební knihovny DEK

Seminář Stavební knihovny DEK

IKAP2

29. 12. 2022

Seminář realizoval KMK07 Stavebnictví na SOŠp a SOUs, Lidická 4, Prostějov.

Lektorem byl Ing. Petr Hofman – Konzultační technik v regionu firmu ATELIER DEK:

Pod hlavičkou ATELIER DEK probíhá vývoj a výzkum, poradenství a projektování hydroizolačních, tepelněizolačních konstrukcí staveb a specializované činnosti v oblasti diagnostiky poruch staveb, hydroizolační techniky, stavební fyziky a energetiky.

Ing. Hofman představil novou webovou verzi platformy DEKpartner, kde je přístup k jednotlivým online katalogům, konstrukčním detailům a jiným podpůrným podkladům včetně dnešní prezentace. 


Seminář Stavební knihovna DEK byl zaměřen na Doplněk BIM DEKSOFT. Je to elektronická pomůcka umožňující po instalaci využívat při projektování skladby a systémy ze Stavební knihovny DEK. Doplněk BIM DEKSOFT je unikátní nejen komplexností a rozsahem konstrukčních řešení, ale hlavně automatickou aktualizací všech dat on-line. Tato elektronická pomůcka (doplněk, nebo také plugin) obsahuje digitální knihovnu skladeb a materiálů společnosti Stavebniny DEK, ale i mnoha dalších společností. Digitální knihovna společnosti Stavebniny DEK obsahuje spolehlivá a praxí ověřená řešení skladeb a konstrukčních systémů.Na závěr proběhla diskuse, kde Ing. Hofman odpovídal na otázky jak k k využití DEK knihovny při projektování v sw ArchiCAD, tak na možnosti školních a studentských licencí.