IKAPOK II

Stáž KMK Ekologického zemědělství LESCUS Cetkovice, s.r.o.

Stáž KMK Ekologického zemědělství LESCUS Cetkovice, s.r.o.

IKAP2

2. 11. 2023

V říjnu 2023 byl pedagog SLŠ Hranice vyslán na stáž do firmy LESCUS Cetkovice, s.r.o., která se zabývá pěstováním, prodejem sazenic a službami v lesnictví. 

V rámci stáže se pedagog Ing. Šuba seznámil s postupem technologie pěstování krytokořenného sadebního materiálu „na vzduchovém polštáři“ – výsev, pěstování, třídění, balení, expedice a transport. Metoda pěstování „na vzduchovém polštáři“ spočívá v tom, že kořeny prorůstají otevřeným nebo silně perforovaným dnem sadbovače a na vzduchu zasychají. Po vysazení v lese vyráží v místě zaschnutí více nových kořenů. Přednosti sadby „ze vzduchového polštáře“ se s výhodou využívají zejména při obnově lesa na obtížně zalesnitelných lokalitách v kamenitém nebo horském terénu. 

Stáž proběhla v moderním školkařském provozu se špičkovou výbavou. Velmi inovativní je především robotické třídění a balení vypěstovaných sazenic.

Poznatky ze stáže budou aplikovány do výuky Pěstování lesů.


Ing. Lukáš Kandler

Ředitel SLŠ Hranice

Metodik KMK 15 Ekologického zemědělství