IKAPOK II

Učební praxe žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika GJB a SPgŠ v Přerově v mateřských školách Olomouckého kraje

Učební praxe žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika GJB a SPgŠ v Přerově  v mateřských školách Olomouckého kraje

Krajské centrum odborných praxí

7. 12. 2022

Jednou z významných aktivit KA 4 projektu IKAP OK II je „Zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka“. Ta se uskutečňuje na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově prostřednictvím učebních a odborných praxí žáků v mateřských školách Olomouckého kraje i jiných krajů.


Pro kvalitní přípravu žáků na profesi a další studium je nutná nejen výborná teoretická příprava, ale i získávání praktických zkušeností. Žáci a žákyně tak lépe poznávají zvolenou profesi a lépe se orientují v nárocích kladených na pedagogické pracovníky. Žáci tohoto studijního oboru jsou zapojováni do nejrůznějších akcí mateřských škol během celého školního roku. Aktuálně to jsou mikulášské a vánoční besídky. Mikuláš přišel i do Mateřské školy Schweitzerova v Olomouci a kromě dárečků nabídl dětem i zábavné dopoledne s celou řadou aktivit (viz foto).


Velmi si vážíme dlouhodobé a velmi kvalitní spolupráce se školami a školskými zařízeními, na nichž vykonávají žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika povinnou odbornou a učební praxi.  Věříme, že i náš vstup do těchto zařízení je pro děti z mateřských škol obohacením a inspirací.


Mgr. Romana Studýnková

koordinátorka věcných aktivit KA 4 IKAP OK II

ředitelka GJB a SPgŠ v Přerově