IKAPOK II

Workshop Metodický den oborové didaktiky

Workshop Metodický den oborové didaktiky

IKAP2

24. 5. 2023

Dne 16. 5. 2023 proběhl pod hlavičkou Krajského metodického kabinetu 03 ICT workshop pro pedagogy SŠ Metodický den oborové didaktiky, tentokrát na Střední průmyslové škole strojírenské v Olomouci. Metodik – konzultant Mgr. Jan Kameniček si připravil pro pedagogy ukázkovou vyučovací hodinu na téma Modelování v parametrickém modeláři CAD. Z hlediska metodiky výuky jsme viděli využití počítačového SW pro mnohonásobné zrychlení technických výpočtů, tvorby modelu a technického výkresu. Dále jsme viděli programování modelování v CAM (přípravy výrobku pro obrábění). 


V další části proběhla diskuse na téma zvolené didaktické metody.  Workshop proběhl dle plánu, učitelé měli spoustu dotazů, vzorové vyučovací hodiny byly perfektně připravené, nechyběla motivace žáků a byla zvolena vhodná obtížnost.


Mgr. Jan Kameniček

Střední průmyslová škola strojírenská Olomouc