IKAPOK II

Workshop – Robotická dojírna v ZD Jeseník

Workshop – Robotická dojírna v ZD Jeseník

IKAP2

19. 11. 2023

Workshop byl zaměřený na ukázku robotické dojírny v ZD Jeseník. Robotickou dojírnou nás provázel odborník z praxe a současně i zaměstnanec ZD Jeseník Ing. Pavel Žák. Pedagogové byli seznámeni s postupem budování robotické dojírny. Byli jim představeny dojící roboti, kteří zajišťují automatické dojení krav, měření počtu somatických buněk každého dojení, automatickou dezinfekci po každém dojení a separaci mléka z jednotlivých čtvrtí vemene. Každý účastník měl možnost si i vyzkoušet samotný proces dojení a seznámit se s informacemi, které je třeba znát pro automatické dojení krav.


Návštěva dojírny s automatickým provozem byla pro účastníky velmi zajímavá hlavně z důvodu načerpání informací pro jejich výuku v odborném výcviku, která probíhá především klasickým ručním způsobem dojení a nyní je velmi málo zemědělských družstev, kde je možné získat informace o moderních metodách dojení.
V Jeseníku 10. 10. 2023


Ing. Blahoslav Červík, krajský metodik KMK 12