IKAPOK II

Workshop – Robotizace svařování

Workshop – Robotizace svařování

IKAP2

19. 11. 2023

KMK 06 – strojírenské mechaniky uspořádalo dne 14. 9. 2023 na spolupracující Střední škole řemesel Šumperk na pracovišti odborného výcviku workshop na téma Robotizace svařování. V rámci workshopu se účastníci seznámili s možnostmi využití tandemového soustrojí: svařovací trenažer + kooperativní robot a byli seznámeni s jejich praktickým použitím. Pedagogové si mohli vyzkoušet postupy a operace při svařování elektrickým obloukem a laserem s využitím kooperativního robota. Učitel odborného výcviku pan Ženčák provedl výklad funkcí zařízení, jejich využití při výuce a praktické použití v technické praxi. Vysvětlil metodiku výuky, aby byla pro žáky zajímavá (výuka metodou počítačové hry). Názorná ukázka se týkala svaření ocelových desek koutovým svarem v poloze vodorovně shora a v poloze svislé. Následně měli možnost si tyto ukázky vyzkoušet 
i zúčastnění pedagogové.


Uvedený systém lze využívat pro výuku odborných předmětů ve všech strojírenských oborech učebních i studijních. Absolventi jsou schopni obsluhovat pracoviště řízená roboty různých druhů a typů.


V Jeseníku 14. 9. 2023


Ing. Zora Aichlerová, krajský metodik KMK 06