IKAPOK II

Představení zjednodušené verze dotazníku pro identifikaci studentů ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

Představení zjednodušené verze dotazníku pro identifikaci studentů ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

IKAP2

27. 11. 2023

V rámci on-line aktivity dne 21. 9. 2023 určené výchovným poradcům zapojených středních škol byly metodiky KCPPO představeny nové verze dotazníkových metod pro včasnou identifikaci žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

 

Nové, tzv. zjednodušené verze dotazníků navazují na původní testové metody Dotazník studijní spokojenosti (DSS) a Dotazník rizikových faktorů předčasného odchodu ze vzdělávání (DRFPOV), které byly pilotně ověřeny na 9 středních školách v Olomouckém kraji.

 

Na základě zpětné vazby, poznatků a připomínek ze strany škol vznikla zjednodušená verze DSS a DRFPOV, která má novou grafickou podobu, oproti předchozí verzi obsahuje zjednodušení textu, aby dotazník zvládli vyplnit např. i žáci z méně náročných forem studia. Vzhledem k zájmu základních škol byly vytvořeny dotazníky také pro také použití na ZŠ.

 

Výchovní poradci byli seznámeni s metodikou hodnocení, byly jim představeny možnosti, jak žákům dotazníky představit, k čemu slouží výsledky, jak je škola využívá apod.

Tyto metody považuje KCPPO jako funkčním preventivní nástroj ke snižování rizika předčasného odchodu ze vzdělávání.

Metodické materiály jsou dostupné ke stažení na webových stránkách KCPPO https://ikap.cz/rpvok/prevence-predcasnych-odchodu-ze-vzdelavani