IKAPOK II

Webinář Představení výukových hodin a motivačního filmu pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání

Webinář Představení výukových hodin a motivačního filmu pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání

IKAP2

27. 11. 2023

Krajské centrum prevence předčasných odchodů uspořádalo dne 7. 9. 2023 webinář, určený výchovným poradcům základních škol. Na webináři byly prezentovány metodické materiály, aktuální informace o problematice představili také pozvaní hosté ze spolupracujících organizací. Problematiku prevence předčasných odchodů ze vzdělávání v souvislosti s podporou polytechnického vzdělávání v Olomouckém kraji představil zástupce odboru školství Olomouckého kraje RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. Další téma- zapojení Pedagogicko psychologických poraden do problematiky prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, bylo prezentováno Mgr. Františkem Štefkem, ředitelem PPP a SPC Olomoického kraje. Hlavním obsahem webináře bylo seznámení pedagogů s metodickými materiály, vzorovými výukovými hodinami pro podporu větší zodpovědnosti
žáků při výběru budoucího povolání a s motivačním filmem pro žáky 8. a 9. tříd základních škol Všechny metodické materiály byly zpracovány metodiky, lektorem byl Mgr. Ondřej Kupčík (metodik KCPPO pro Olomoucký region). Metodické materiály jsou dostupné ke stažení na webových stránkách KCPPO. https://ikap.cz/rpvok/prevence-predcasnych-odchodu-ze-vzdelavani